Dahili Su

DAİRE İÇİ TESİSATLAR

Site – Apartmanlarda daire içinden geçen su – pis su – kalorifer ana kolonlarda bir sızdırma olursa bu sızdırmadan dolayı oluşacak hasarı ortak alan sigortası karşılar mı?

Apartmanlarımızın içinden geçen temiz su – pis su – ısıtma – soğutma hatları binanın can damarları gibidir. Dışarıdan ya da binanın bir merkezinden (kazan dairesi, su deposu, ana su hattı vb.) gelen bu hatlar ortak alanlardan geçip daire maliklerinin ihtiyaçlarına göre dairelere dağıtılır. Meskenden üretilen atıklar pis su hatlarıyla kanalizasyon hatlarına gönderilir. Bu hatlar basınç – korozyon vb. nedenlerle zamanla yıpranarak sızdırma yapabilir. 

Sigorta poliçesi zaman ve mekan tanımlanarak oluşturulur. Ortak alan sigortaları da genelde bir yıllık süreler ve ortak alan tanımı içinde bulunan yerleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Peki bu alan tanımının dışında olan bir mekanda fakat ortak alana ait olan bir tesisatta hasar meydana gelirse?

Önce ortak alanda olan bir sızıntıdan dolayı meydana gelen bir hasara bakalım; Diyelim ki apartmanın herhangi bir katında ortak holde bulunan su hattından sızma oldu ve bulunduğu kattaki ya da bir alt kattaki daireye su sızması oldu. Daire içinde bulunan bazı eşyalarda bu sızma sonucunda bozulma ve şişmeler oluştu. Burada iki farklı hasar bulunmakta; ilki su sızmasına neden olan hattın tamiri, ikincisi de kat maliklerinin dairelerinde oluşan hasarlar. Ortak alan sigortanız bu sızma nedeniyle daire içlerinde oluşacak hasarları teminat kapsamı kadar bölümünü öder. Fakat tesisattaki hasarı karşılamaz. 

Peki şimdi gelelim bir dairenin içinden geçen ana tesisat kolonunda oluşacak bir sızıntıdan dolayı oluşacak hasara. Diyelim ki üst katınızda Almanya’da yaşayan bir komşunuz var ve yılın büyük bölümü dairede yaşanmıyor. Apartmanınız merkezi ısıtma ile ısınıyor. Ve üst komşunuzun dairesinden geçen ısıtma borusu ana kolonda bir çatlama oldu ve sizin dairenize sızıntı yaptı. Sizin parkeleriniz şişti. Çağırdığınız usta 3.000 TL lık bir hasar oluştuğunu söyledi. Apartmanınızın ortak alan sigorta poliçesinde 2.500 TL limitli bir dahili su sızıntısı teminatı var ve %10 muafiyetle bu hasar teminat altına alınmış olsun. Bu teminat sizin 2.250 TL lık hasarınızı karşılar geri kalan kısmını size bırakır. Eğer hasar 2.500 TL dan az ise hasarın muafiyet oranı dışındaki tutarın tamamını karşılar. Fakat tesisatta oluşan hasarı ödemez.